0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
11F0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11F1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11F2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11F3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11F4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11F5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11F6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11F7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11F8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11F9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11FA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11FB
๐‘พฐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11FC
๐‘ฟ€
๐‘ฟ
๐‘ฟ‚
๐‘ฟƒ
๐‘ฟ„
๐‘ฟ…
๐‘ฟ†
๐‘ฟ‡
๐‘ฟˆ
๐‘ฟ‰
๐‘ฟŠ
๐‘ฟ‹
๐‘ฟŒ
๐‘ฟ
๐‘ฟŽ
๐‘ฟ
11FD
๐‘ฟ
๐‘ฟ‘
๐‘ฟ’
๐‘ฟ“
๐‘ฟ”
๐‘ฟ•
๐‘ฟ–
๐‘ฟ—
๐‘ฟ˜
๐‘ฟ™
๐‘ฟš
๐‘ฟ›
๐‘ฟœ
๐‘ฟ
๐‘ฟž
๐‘ฟŸ
11FE
๐‘ฟ 
๐‘ฟก
๐‘ฟข
๐‘ฟฃ
๐‘ฟค
๐‘ฟฅ
๐‘ฟฆ
๐‘ฟง
๐‘ฟจ
๐‘ฟฉ
๐‘ฟช
๐‘ฟซ
๐‘ฟฌ
๐‘ฟญ
๐‘ฟฎ
๐‘ฟฏ
11FF
๐‘ฟฐ
๐‘ฟฑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐‘ฟฟ